Čia galite sužinoti, kokią informaciją apie Jus renkame, kai lankotės svetainėje https://www.silumosnamai.lt/, ką su šia informacija darome ir kam perduodame. Taip pat čia rasite svarbios informacijos apie Jūsų teises, susijusias su Jūsų duomenų tvarkymu.

 

PRIVATUMO POLITIKA

UAB “Šilumos namai”, juridinio asmens kodas: 110840751, buveinės adresas: Verkių g. 25a-111, Vilnius (toliau – UAB “Šilumos namai”) yra įsipareigojusi saugoti jūsų privatumą ir asmens duomenis. UAB “Šilumos namai” taiko privatumo ir asmens duomenų apsaugos priemones ir jūsų duomenis tvarko laikydamasi taikomų teisės aktų ir šios privatumo politikos.

Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu ar galimu identifikuoti fiziniu asmeniu. Šioje privatumo politikoje pateikiama bendrojo pobūdžio informacija apie tai, kaip UAB “Šilumos Namai” tvarko asmens duomenis, susijusius su interneto svetaine https://www.silumosnamai.lt/ (toliau-“Svetainė”).

Svetainėje, produktuose arba paslaugose gali būti nuorodų į kitų įmonių, turinčių savo privatumo politiką, interneto svetaines bei paslaugas. UAB “Šilumos namai” rekomenduoja atidžiai perskaityti tokių trečiųjų šalių privatumo politiką. UAB “Šilumos namai” nėra atsakinga už tokių paslaugas teikiančių trečiųjų šalių privatumo procedūras arba turinį.

Tvarkydama asmens duomenis bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami atsakymo pateikimui į Jūsų pateiktą užklausą (užpildant „Užsiregistruokite konsultacijai“ formą), kurioje pateikiate vardą ir el. pašto adresą, tikslais.
Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.
Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti šiuos duomenis. Pateikdami UAB “Šilumos namams” užklausas, Jūs sutinkate, kad šie asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Politikoje nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti bet kada atšauktas paprašant bendrovės nurodytais kontaktais.

Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų pateikti asmens duomenys tretiesiems asmenims neteikiami.

Kiek laiko asmens duomenys saugomi?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys, pateikti užklausos formoje, ištrinami po susirašinėjimo su Jumis pabaigos.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.
Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu info@silumosnamai.lt arba paštu: Verkių g. 25a-111, Vilnius. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia UAB “Šilumos namai” gavo pranešimą ar pretenziją. Atsakymas į pretenziją pateikiamas per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

Privatumo politikos keitimas

UAB “Šilumos namai” turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus UAB “Šilumos namai” praneša interneto svetainėje.

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

UAB “Šilumos namai” naudoja slapukus internetinėje svetainėje https://www.silumosnamai.lt/ („Svetainė“). Naršydami Svetainėje sutinkate su slapukų naudojimu.
Prašome perskaityti žemiau pateikiamą informaciją apie tai, kas yra slapukai ir kaip juos naudojame. Kartas nuo karto mes galime atnaujinti šią slapukų naudojimo politiką, todėl prašome peržiūrėti šią informaciją.

Kas yra slapukai?

Paprastai slapukas – tai nedidelis kiekis duomenų, kurie iš interneto svetainės siunčiami į jūsų kompiuterį ir saugomi žiniatinklio naršyklėje, kol naršote interneto svetainėje. Kai tą pačią svetainę lankysite kitą kartą, interneto svetainė gali nuskaityti slapukuose saugomus duomenis, kad žinotų jūsų ankstesnius veiksmus. Slapukai taip pat padeda surinkti statistinę informaciją apie svetainės lankomumą. Norėdami daugiau sužinoti apie šią technologiją ir tai, kaip ji veikia, apsilankykite, pvz., http://www.allaboutcookies.org.

Slapukų naudojimo tikslai

Mes nuolat tobuliname interneto svetainę ir siekiame, kad naudotis mūsų svetaine https://www.silumosnamai.lt/ būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Tam turime žinoti, kokia informacija labiausiai domina mūsų svetainės lankytojus, iš kurių miestų mūsų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai prisijungia, kokią naršyklę naudoja, kokiu svetainės turiniu domisi, kokiuose įrenginiuose svetainė skaitoma ir panašiai.
Šią informaciją renkame naudodami Google Analytics įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti kaip svetainės lankytojai naudojasi svetaine. Daugiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia: https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lt&ref_topic=6157800

Informavimas apie slapukų naudojimą

Apsilankant internetinėje svetainėje pirmą kartą Jūs esate informuojami, jog svetainėje naudojami slapukai. Iškylančiame lange Jūs turite galimybę iš karto susipažinti su slapukų politika paspaudę atitinkamą nuorodą.

Slapukų kontroliavimas

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Tačiau tokiu atveju kaskart, kai lankysitės svetainėje, Jums gali reikėti iš naujo nustatyti kai kurias parinktis, o kai kurios funkcijos gali neveikti.
Galite atsisakyti tik tų slapukų, kurie nėra būtini. Kai kurie slapukai būtini tam, kad galėtumėte naudotis šia svetaine. Be šių slapukų neveiks tam tikros funkcijos.
Atsisakyti „Google Analytics“ slapukų galite vadovaujantis nuorodomis šioje interneto svetainėje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.